Bladent - poskytovaná péce

ORDINACE

Po:7.00 – 12.00  13.00 – 17.00
Út:7.00 – 12.00  13.00 – 17.00
St:7.00 – 12.00  13.00 – 17.00
Čt:7.00 – 12.00  13.00 – 16.30
Pá:7.00 – 12.00  13.00 – 16.30

RTG-OPG

Po:7.30 – 12.00
Út:7.30 – 12.00
St:7.30 – 12.00
Čt:7.30 – 12.00  13.00 – 17.00
Pá:7.30 – 12.00  13.00 – 16.00

POHOTOVOST

TELEFON 566616904

SEDACE PŘI VÉDOMÍ, ANALGOSEDACE

Filosofií našeho pracoviště je ošetření bez bolesti, beze strachu.

Každý zákrok, který je, nebo by mohl být bolestivý či nepříjemný, provádíme v místním znecitlivění. Lokální anestézie ale mnohdy nestačí. Jsme si také vědomi toho, že ošetření v zubní ambulanci často provází strach z výkonu, strach z bolesti.

Za tímto účelem je součástí multioborového týmu, který se stará o vaše zdraví, erudovaný anesteziolog.
Tento je, jako specialista v oboru, plně kompetentní k provedení sedace při vědomí, analgosedace.
Toto nás zásadně odlišuje od jiných pracovišť, kde bývá mylně analgosedací nazýváno perorální podání léku zubním lékařem.

Co si pod pojmem sedace při vědomí, analgosedace představit?

Sedace při vědomí je stav s navozenou sníženou úrovní vědomí s přesně definovanými kritérii. Během výkonu tak nebudete pociťovat ani bolest, ani strach. Celý výkon si navíc pravděpodobně nebudete ani pamatovat.

Jak se sedace při vědomí, analgosedace provádí?

Jako jedno z mála pracovišť garantujeme provedení sedace při vědomí, analgosedace lékařem se specializací v oboru anesteziologie a intenzivní medicína v souladu s doporučením České lékařské společnosti.
Sedaci provádí pomocí léčivých přípravků, které zavádí do žíly.

Kombinací těchto medikamentů docílí anesteziolog útlumu vědomí a bolesti bez ovlivnění dalších životně důležitých orgánů (např. můžete samovolně dýchat, na výzvu otevřít ústa…)

Pro jaké výkony je sedace při vědomí, analgosedace určena?

Podstoupení jakéhokoliv výkonu u zubního lékaře, který v pacientovi vzbuzuje strach, až fobii z ošetření, je sedace přínosnou.

Nedílnou součástí je komfort pacienta, který nevnímá dobu ošetření.

V našem stomatologickém centru se specializujeme na ošetření ve STOMATOCHIRURGII A IMPLANTOLOGII.

Analgosedace je skvělá metoda, jak ošetřit pacienty s dávivým reflexem. Zvláště, jde-li o výkony, které provází bolest v rámci stomatochirurgie, implantologie…

Pro koho je sedace při vědomí, analgosedace určena?

Pro dospělé pacienty.

Co potřebujete vědět, než postoupíte zákrok v analgosedaci?

Sedace při vědomí, analgosedace je vysoce specializovaný výkon, který indikuje zubní lékař.
K provedení sedace je zapotřebí předoperační vyšetření. Žádanku k vyšetření spolu s podrobnými instrukcemi, které se týkají režimových opatření před a po výkonu, obdržíte v zubní ambulanci.
Před výkonem také budete s anesteziologem podepisovat informovaný souhlas, v němž se dočtete o přínosech, alternativách a rizicích výkonu.
Budete mít dostatek času ptát se svého lékaře na otázky, které Vás budou v souvislosti s výkonem napadat.

Sedace při vědomí, analgosedace je výkon nehrazený z veřejného zdravotního pojištění.

Cenu určí stomatolog na základě plánovaného rozsahu výkonu. Orientační cena je 4000Kč/hod